EN
DM-GP6601 高级妇科综合检查训练模型

医博士•妇幼系列•专科技能训练模型

产品图片
产品参数
1. 模型为成年女性躯干下腹部,膀胱截石位,内部解剖结构精确
2. 可练习多项妇科检查技术、妇科腹腔镜检查和小切口开腹术操作
3. 配置正常的宫颈、子宫及附件(可选配异常宫颈、异常子宫及附件配合模型使用)
4. 模型技能点:
    1)骨盆测量检查
    2)正常子宫触诊
    3)阴道镜检查
    4)正常宫颈、子宫及附件检查
    5)宫内节育器的放置与取出
    6)女性避孕工具的放置与取出
    7)妇科腹腔镜检查:观察子宫、附件和圆韧带等结构
    8)妇科检查手法练习:直肠指诊、双合诊、三合诊检查等
    9)小切口开腹术